• 1900.636.187 - 093.897.6663
  • English

Bảo mật

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Các khách hàng đến chăm sóc tại OrientSkin sẽ được lưu lại họ tên, số điện thoại và email liên lạc, địa chỉ. Nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và gửi thông tin chương trình – dịch vụ của Orient
  2. Phạm vi sử dụng thông tin: Thông tin cá nhân khách hàng được sử dụng nội bộ.
  3. Thời gian lưu trữ thông tin: Orient Skin sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
  4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: 64D Trương Định, Phường 7, Quận 3
  5. Khách hàng có thể đến trực tiếp 64D Trương Định, Quận 3 hoặc gọi số điện thoại 1900636187 để tiếp cận thông tin hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình
  6. OrientSkin cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3 nếu chưa có sự đồng ý của KH
My title