• 1900.636.187 - 093.897.6663
  • English

Chính sách

1. Với khách hàng mua 1 lần điều trị

  • Dịch vụ dưới 1.000.000VNĐ: Thanh toán trước 100%.
  • Dịch vụ trên 1.000.000VNĐ: Đặt cọc 30% giá trị dịch vụ.

 

2. Với khách hàng mua cả liệu trình điều trị

  • Đặt cọc 30% trên tổng giá trị hóa đơn của cả liệu trình điều trị.
  • Khi bắt đầu điều trị lần đầu tiên, khách hàng cần thanh toán toàn bộ số tiền của cả liệu trình.

 

3. Các quy định về thời hạn đặt cọc tại Orient

  • Thời hạn duy trì đặt cọc: 01 năm kể từ ngày đặt cọc. Nếu sau 01 năm khách hàng không đến trung tâm, tiền đặt cọc sẽ bị huỷ và không được hoàn trả.
  • Nếu gần hết thời hạn 01 năm, khách hàng liên lạc và yêu cầu gia hạn gói cọc thì sẽ được gia hạn thêm 03 – 06 tháng tiếp theo tuỳ theo mức độ hợp lý của nguyên nhân mà khách hàng đưa ra.

 

Lưu ý:

  • Mỗi gói cọc chỉ được gia hạn 01 lần duy nhất.
  • Trong thời hạn 01 năm, nếu khách hàng báo không sử dụng dịch vụ nữa thì có thể được quy đổi ra dịch vụ khác hoặc được hoàn trả gói đặt cọc.
My title